25.06.2019 r. Komisja Do Spraw Rodziny, Zdrowia, Opieki Socjalnej

19 czerwca 2019


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Do Spraw Rodziny, Zdrowia, Opieki Socjalnej Rady Miejskiej, które odbędzie się w dniu

 

25 czerwca 2019 roku o godz. 9: 00

 

w sali 104 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

 

Proponowany porządek obrad:

 

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z urządzeń siłowni zewnętrznych oraz urządzeń do treningu ulicznego będących własnością Miasta Radomska.
  2. Sprawy różne.
  3. Informacja na temat stanu technicznego urządzeń oraz funkcjonowania placów zabaw na terenie miasta Radomska – wizja lokalna przed okresem wakacyjnym.

 

 

                                                                            Przewodniczący Komisji

Łukasz Więcek