25.06.2019 r. Komisja Rozwoju Miasta i Planowania Przestrzennego

19 czerwca 2019


Zapraszam na posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta i Planowania Przestrzennego Rady Miejskiej, które odbędzie się w dniu

 

25 czerwca 2019 roku o godz. 12 : 00

 

w sali 104 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Radomsko na rok 2019.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 400/9 obręb 3 miasta Radomska o pow. 0,9913 ha stanowiącej własność Miasta Radomska na nieruchomość gruntową niezabudowaną oznaczoną numerami działek 15/1 i 15/2 obręb 33 miasta Radomska o łącznej pow. 1,5363 ha stanowiącą własność BEAN spółka z o.o.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomszczańskiemu z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 3948E – ul. Jagiellońskiej w Radomsku –Etap I i II i przebudowę drogi powiatowej nr 3934E ul. Prymasa Wyszyńskiego w Radomsku.
  4. Informacja na temat zaawansowania prac na terenie dzierżawionym przez inwestora przy ulicy Kilińskiego.
  5. Sprawy różne.
  6. Wizja lokalna gruntów Wspólnoty Gruntowej Osiedla Wymysłówek.

 

 

 

                                                                            Przewodniczący Komisji

          Jacek Gębicz