25.09.2017 r. Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, Opieki Socjalnej

19 września 2017


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Do Spraw Rodziny, Zdrowia, Opieki Socjalnej Rady Miejskiej w Radomsku, które odbędzie się w dniu 25 września 2017 roku o godz. 12:00 w sali 104 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek obrad:
1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Radomsko za I półrocze 2017 r. w zakresie rodziny, zdrowia, opieki socjalnej.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę budżetową Miasta Radomsko na rok 2017.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/319/17 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Korzystania z Grilla Miejskiego w Radomsku.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z boiska sportowego wielofunkcyjnego przy ul. Torowej w Radomsku będącego własnością Miasta Radomsko.
5. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji
Beata Kowalska