26.01.2017r. Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

24 stycznia 2017


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej, które odbędzie się w dniu 26 stycznia 2017 roku o godz. 8:00 w sali 104 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.


Proponowany porządek obrad:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Radomsko na rok 2017.
2. Sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2016.
3. Plan pracy Komisji na 2017 r.
4. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Tomasz Kornacki