26.01.2017r. Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego

24 stycznia 2017


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Radomsku, które odbędzie się w dniu: 26 stycznia 2017 r. o godz. 14:00 ali 104 Urzędu Miasta Radomsko, ul. Tysiąclecia 5.


Proponowany porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Radomsko na 2017 r.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Radomsko na lata 2017 – 2019.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy dla Miasta Radomsko na lata 2017 – 2019.
4. Plan pracy Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Radomsku na 2017 rok.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej za 2016 rok.
6. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Paweł Kałdoński