26.02.2018 r. Posiedzenie Komisji Budżetowej

19 lutego 2018


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Radomsku, które odbędzie się w dniu 26 lutego 2018 r. o godz. 8:45 w sali 104 Urzędu Miasta Radomsko, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomsko.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Radomsko na rok 2018.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Radomsko i jego jednostkom organizacyjnym.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji podmiotowi leczniczemu.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVII/172/16 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie opłaty targowej.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości budynków lub ich części położonych na terenie Miasta Radomsko, objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji, na które poniesiono nakłady na remont elewacji.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVI/203/12 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków całkowitego lub częściowego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
8. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji
Dorota Sujka