26.09.2017 r. Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego

19 września 2017


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Radomsku, które odbędzie się w dniu: 26 września 2017 r. o godz. 12:00 w sali 104 Urzędu Miasta Radomsko, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Radomsko za I półrocze 2017 r. w zakresie bezpieczeństwa publicznego.
2. Informacja z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku oraz Ochotniczych Straży Pożarnych w Radomsku oraz ocena stanu bezpieczeństwa publicznego za 2016 r.
3. Ocena eliminacji zagrożeń związanych z podtopieniami występującymi na terenie miasta Radomska.
4. Informacja Komendy Powiatowej Policji w Radomsku o stanie bezpieczeństwa miasta Radomska za 2016 r.
5. Ocena organizacji ruchu drogowego na terenie miasta Radomska uwzględniając drogi Krajowe i Powiatowe.
6. Przemoc i przestępczość w szkołach, dla których organem prowadzącym jest miasto Radomsko oraz przestępczość narkotykowa.
7. Ocena stanu technicznego obiektów szkolnych i przedszkolnych pod względem bezpieczeństwa oraz Miejskiego Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Muzeum Regionalnego w Radomsku.
8. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Paweł Kałdoński