26.09.2017 r. Posiedzenie Komisji Budżetowej

19 września 2017


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Radomsku, które odbędzie się w dniu: 26 września 2017 r. o godz. 10:30 w sali 104 Urzędu Miasta Radomsko, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Radomsko za I półrocze 2017 r.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomsko.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Radomsko na rok 2017.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Chojnickiemu pomocy finansowej na usuwanie skutków nawałnicy.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/288/17 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie w roku 2017 prac konserwatorskich przy zabytku ruchomym dla zadania „Prace restauratorskie oraz konserwatorskie przy XVIII-wiecznym ołtarzu bocznym pw. św. Franciszka wraz z obrazem „Stygmatyzacja św. Franciszka”, z Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego przy Klasztorze oo. Franciszkanów w Radomsku przy ul. Narutowicza 3”
6. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji
Dorota Sujka