26.09.2017 r. Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej

19 września 2017


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Radomsku, które odbędzie się w dniu: 26 września 2017 r. o godz. 8:30 w sali 104 Urzędu Miasta Radomsko, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Radomsko za I półrocze 2017 r. w zakresie oświaty, kultury, kultury fizycznej.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomsko.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Radomsko na rok 2017.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/288/17 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie w roku 2017 prac konserwatorskich przy zabytku ruchomym dla zadania „Prace restauratorskie oraz konserwatorskie przy XVIII-wiecznym ołtarzu bocznym pw. św. Franciszka wraz z obrazem „Stygmatyzacja św. Franciszka”, z Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego przy Klasztorze oo. Franciszkanów w Radomsku przy ul. Narutowicza 3”.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z boiska sportowego wielofunkcyjnego przy ul. Torowej w Radomsku będącego własnością Miasta Radomsko.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/276/17 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/319/17 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Korzystania z Grilla Miejskiego w Radomsku.
8. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Paweł Pichit