27.01.2017r. Komisja Rozwoju Miasta i Planowania Przestrzennego

24 stycznia 2017


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta i Planowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Radomsku, które odbędzie się w dniu 27 stycznia 2017 roku o godz. 8:30 w sali 104 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.


Proponowany porządek obrad:
1. Sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2016
2. Plan pracy Komisji na 2017 r.
3. Informacja na temat postępów dot. rewitalizacji.
4. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Łukasz Więcek