27.01.2017r. Posiedzenie Komisji Budżetowej

24 stycznia 2017


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Radomsku, które odbędzie się w dniu: 27 stycznia 2017 r. o godz. 13:00 w sali 104 Urzędu Miasta Radomsko, ul. Tysiąclecia 5.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomsko.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Radomsko na rok 2017.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały NR XXIII/140/16 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 1 marca 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom i szkołom niepublicznym niezaliczanym do sektora finansów publicznych, funkcjonującym na terenie Miasta Radomsko, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania.
4. Plan pracy Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Radomsku na 2017 rok.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Radomsku za 2016 rok.
6. Sprawy różne.

 

Przewodnicząca Komisji
Dorota Sujka