27.04.2018 r. Komisja Rozwoju Miasta i Planowania Przestrzennego

16 kwietnia 2018


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta i Planowania Przestrzennego Rady Miejskiej, które odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2018 roku o godz.  10:00 w sali 104 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek obrad:
1. Zaopiniowanie projektu przebudowy ulicy Reymonta – wizja lokalna.
2. Rozpatrzenie pisma Wspólnoty Mieszkaniowej „Kilińskiego 61” – wizja lokalna.
3. Rozpatrzenie pism mieszkańców dot. rozbudowy układu komunikacyjnego w rejonie budowanego osiedla przy ul. Leszka Czarnego - wizja lokalna.
4. Rozpatrzenie pisma Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Leszka Czarnego „12” – wizja lokalna.
5. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Rafał Dębski