27.06.2018 r. Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

26 czerwca 2018


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2018 roku o godz. 14:00 w sali 104 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek obrad:
1. Omówienie problemów prawnych z ulicą Leśników. Dyskusja z przedstawicielami Powiatu Radomszczańskiego oraz Gminy Radomsko.
2. Stan zieleni i oświetlenia miasta – wizja lokalna.

Przewodniczący Komisji
Tomasz Kornacki