27.06.2019 r. Posiedzenie Komisji Budżetowej

19 czerwca 2019


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Radomsku, które odbędzie się w dniu:

27 czerwca 2019 r. o godz. 10:30

w sali 104 Urzędu Miasta Radomsko, ul. Tysiąclecia 5

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomsko.

  2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Radomsko na rok 2019.

  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomszczańskiemu z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 3948E – ul. Jagiellońskiej w Radomsku-Etap I i II i przebudowę drogi powiatowej nr 3934E – ul. Prymasa Wyszyńskiego w Radomsku.

  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zwiększenie liczby etatów w Komendzie Powiatowej Policji w Radomsku.

  5. Sprawy różne.

     

Przewodnicząca Komisji

Dorota Sujka