27.1.2020 r. posiedzenie Komisji Do Spraw Rodziny, Zdrowia, Opieki Socjalnej

22 stycznia 2020


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Do Spraw Rodziny, Zdrowia, Opieki Socjalnej Rady Miejskiej, które odbędzie się w dniu 27 stycznia 2020 roku o godz. 12 : 00 w sali 105 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek obrad:

1.    Sprawozdanie z działalności Komisji za 2019 rok.
2.    Plan pracy Komisji na rok 2020.
3.    Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Łukasz Więcek