28.06.2016r. Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej Rady Miejskiej

23 czerwca 2016


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Radomsku, które odbędzie się w dniu: 28 czerwca 2016 r. o godz. 11:00 w sali 104 Urzędu Miasta Radomsko, ul. Tysiąclecia 5.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Radomsko na rok 2016.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
  3. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Radomsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 rok.
  4. Informacja na temat projektów arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2016/2017, w tym o skali zjawiska podjęcia nauki w pierwszej klasie w radomszczańskich szkołach podstawowych dzieci sześcioletnich w roku szkolnym 2016/2017.
  5. Przygotowanie miasta do wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2016 r.
  6. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 Jacek Gębicz