29.01.2019 r. Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej

22 stycznia 2019


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Radomsku, które odbędzie się w dniu 29 stycznia 2019 r. o godz. 10:00 w sali 104 Urzędu Miasta Radomsko, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Radomsko na rok 2019.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/454/18 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 6 września 2018 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Radomsko i nadania Statutu.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/209/16 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 14 września 2016 r. w sprawie powołania oraz ustalenia zasad funkcjonowania Kapituły ds. opiniowania wniosków o nadanie Medalu Miasta Radomska i tytułu Honorowego Obywatela Miasta Radomska zmienionej uchwałami: Nr XXXV/241/17 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/209/16 z dnia 14 września 2016 roku w sprawie powołania oraz ustalenia zasad funkcjonowania Kapituły ds. opiniowania wniosków o nadanie Medalu Miasta Radomska i tytułu Honorowego Obywatela Miasta Radomska, Nr XXXVIII/293/17 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/209/16 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 14 września 2016 r. w sprawie powołania oraz ustalenia zasad funkcjonowania Kapituły ds. opiniowania wniosków o nadanie Medalu Miasta Radomska i tytułu Honorowego Obywatela Miasta Radomska zmienionej uchwałą Nr XXXV/241/17 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 30 stycznia 2017 roku.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Radomsku za 2018 rok.
6. Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Radomsku na 2019 r.
7. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Paweł Pichit