29.01.2019 r. Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego

22 stycznia 2019


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Radomsku, które odbędzie się w dniu 29 stycznia 2019  r. o godz. 9:00 w sali 104 Urzędu Miasta Radomsko, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Radomsko na rok 2019.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Radomsko na 2019 rok.
3. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Radomsku za 2018 rok.
4. Plan pracy Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Radomsku na 2019 r.
5. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Paweł Kałdoński