29.06.2016r. Posiedzenie Komisji Budżetowej

23 czerwca 2016


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Radomsku, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2016 o godz. 9:00 w sali 104 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Radomsko na rok 2016
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomsko.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Radomsko.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wysokości i  zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Miasta Radomsko.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielenia dotacji celowych ze środków budżetu Miasta Radomsko dla rodzinnych ogrodów działkowych”.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomszczańskiemu z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych: ulicy Targowej, ulicy Sanickiej, ulicy Piłsudskiego w Radomsku
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu oddania w trwały zarząd nieruchomości lokalowej położonej w Radomsku przy ulicy Lipowej 8, na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIX /126/11 rady Miejskiej w Radomsku z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na terenie Miasta Radomska oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumień w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVI/166/16 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie opłaty targowej.
 11. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

 Dorota Sujka