29.06.2016r. Posiedzenie Komisji Do Spraw Rodziny, Zdrowia, Opieki Socjalnej

23 czerwca 2016


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Do Spraw Rodziny, Zdrowia, Opieki Socjalnej Rady Miejskiej w Radomsku, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2016 roku o godz. 11:00 w sali 104 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Radomsko na rok 2016
  2. Informacja nt. programów profilaktycznych zrealizowanych w 2015 r.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2016 rok.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Radomsko
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wysokości i  zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Miasta Radomsko
  6. Informacja nt. remontów placów zabaw na terenie Miasta Radomska – wizja lokalna

 

 

Przewodnicząca Komisji

 Beata Kowalska