30.01.2019 r. Posiedzenie Komisji Budżetowej

22 stycznia 2019


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Radomsku, które odbędzie się w dniu 30 stycznia 2019 r. o godz. 8:30 w sali 104 Urzędu Miasta Radomsko, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomsko.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Radomsko na rok 2019.
3. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Radomsku za 2018 rok.
4. Plan pracy Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Radomsku na 2019 r.
5. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji
Dorota Sujka