30.11.2017 r. Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

27 listopada 2017


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej, które odbędzie się w dniu 30 listopada 2017 roku o godz. 13:00 w sali 104 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek obrad:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radomsko na rok 2018 w zakresie działalności komisji.
2. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Tomasz Kornacki