3.03.2017 r. Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta i Planowania Przestrzennego

24 lutego 2017


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta  i Planowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Radomsku, które odbędzie się w dniu 3 marca 2017 roku o godz. 8:30 w sali 104 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

 

Proponowany porządek obrad:

1.     Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Radomsko na rok 2017.

2.     Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomska w rejonie ul. Unii Europejskiej, Odległej, do północnej granicy miasta i trasy A1.

3.     Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomska w rejonie ulic: Krasickiego, Transportowej, Sucharskiego.

4.     Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę na czas nieoznaczony z pominięciem przetargu.

5.     Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Radomsku przy ulicy Stolarzy, oznaczonej numerem działki 5/136 o powierzchni 2,0841 ha, obręb geodezyjny
nr 36.

6.     Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały
Nr LIV/425/10 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 10 marca 2010r.

7.     Sprawy różne. 

 

Przewodniczący Komisji 

Łukasz Więcek