5.07.2017 r. XLI Sesja Rady Miejskiej w Radomsku

30 czerwca 2017


 

Uprzejmie zapraszam na

XLI Sesję Rady Miejskiej w Radomsku,

zwołaną w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym, która odbędzie się w dniu

5 lipca 2017 roku o godz. 15:00

w sali 104 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

 

 Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.

2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomsko.

3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Radomsko na rok 2017.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/303/17 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 31 maja 2017r. w sprawie udzielenia dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Miasta Radomsko na przedsięwzięcia mające na celu ograniczanie niskiej emisji na terenie Miasta Radomsko w ramach programu „PROGRAM OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI”.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/305/17 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Korzystania z Obiektu Tężni Solankowej i Regulaminu Korzystania z Boiska Trawiastego w Radomsku.

6. Zamknięcie XLI Sesji Rady Miejskiej w Radomsku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Łukasz Więcek