6.06.2019 r. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

4 czerwca 2019


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomsku, które odbędzie się w dniu 6 czerwca 2019 roku o godz. 12: 00 w sali 104 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.    Zapoznanie się z Raportem o stanie miasta Radomska za 2018 rok.
2.    Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2018 r.
3.    Informacja o stanie mienia Miasta Radomsko.
4.    Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2018 r.
5.    Opinie przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Radomsku.
6.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Radomsko wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.
7.    Sformułowanie wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Radomsko za rok 2018.
8.    Sprawy różne.


Przewodnicząca Komisji

Katarzyna Wośko