8.08.2019 r. IX Sesja Rady Miejskiej w Radomsku

5 sierpnia 2019


Zapraszam na

IX Sesję Rady Miejskiej w Radomsku,

zwołaną w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym, która odbędzie się w dniu

8 sierpnia 2019 r. o godz. 13:00

w sali obrad Starostwa Powiatowego w Radomsku, ul. Leszka Czarnego 22

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.

  2. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania akt do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi oraz udzielenia pełnomocnictwa Prezydentowi Miasta Radomska do reprezentowania Rady Miejskiej w Radomsku w postępowaniu przed Sądami Administracyjnymi.

  3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomsko.

  4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Radomsko na rok 2019.

  5. Zamknięcie IX Sesji Rady Miejskiej w Radomsku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomsku

Rafał Dębski