ASOS 2016 – ruszyła kolejna edycja konkursu

30 marca 2016


r750.jpg

W ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 ogłoszony został kolejny konkurs dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów działające na rzecz osób starszych.

W ramach 4 priorytetów organizacje mogą ubiegać się o dofinansowanie w zakresie:

- edukacji osób starszych,

- aktywności społecznej promującej integrację wewnątrz- i międzypokoleniową,

- partycypacji społecznej osób starszych,

- usług społecznych dla osób starszych.

Celem Programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych oraz zagospodarowanie ich potencjału poprzez umożliwienie im aktywności społecznej.

Wnioski można składać do 15 kwietnia wersji elektronicznej przez Generator Ofert ASOS.

Maksymalna kwota dotacji to  200 tys. zł., a wymagany wkład własny to minimum 10 % wartości projektu.

 

Informacje szczegółowe na temat Programu ASOS można uzyskać w terminie od 24 marca do 15 kwietnia 2016 r. pod numerem telefonu 22 661 18 80, w godzinach 9:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku oraz pod adresem mailowym: asos@mrpips.gov.pl.

 

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/seniorzy/art,7781,konkurs-asos-edycja-2016.html