Awaria

28 marca 2016


Wydział utrzymania porządku, policja i straż pożarna odebrały wiele sygnałów o awarii oświetlenia w różnych częściach Radomska. 
Właściwe służby już pracują nad usunięciem, spowodowanej prawdopodobnie awarią przekaźników usterki.