BO - Jak głosować?

1 grudnia 2016


Od dziś radomszczanie mogą wybierać spośród pomysłów zgłoszonych w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. W 2 edycji głosowanie odbywać się będzie do 12. grudnia.

  • Głosować mogą mieszkańcy Radomska, którzy ukończyli 16 lat (w przypadku niepełnoletnich konieczna jest zgoda opiekuna prawnego, udzielona na odrębnym arkuszu).
  • Aby oddać głos warto pamiętać o tym, że głos można oddać: tylko 1 raz na 1 do nawet 4 propozycji.
  • Wybierać można spośród wszystkich zgłoszonych projektów. Oznacza to, że można zagłosować nawet na pomysły, które mają być zrealizowane w innym obszarze niż ten w którym zamieszkujemy.
  • Głosowanie odbywa się osobiście – bez udziału pełnomocnika.

Mieszkańcy dopytują czy można najpierw zagłosować na 1 pomysł, a później jeszcze raz na inne, aż do wykorzystania wszystkich 4 przysługujących każdemu głosów. Koordynator Zespołu Konsultacyjnego ds Budżetu Obywatelskiego Kamil Bugdal tłumaczy, że po zagłosowaniu nie ma takiej możliwości. Zaliczone będzie pierwsze głosowanie.

Głosować można na jeden z trzech sposobów:

  • elektronicznie – wskazując swoich faworytów  kartę do głosowania pod adresem bo.radomsko.pl,
  • przesyłając skan lub czytelne zdjęcie poprawnie wypełnionej karty do głosowania na adres budzetobywatelski@radomsko.pl
  • w tradycyjny sposób - wypełniając kartę do głosowania i składając ją do specjalnie do tego przeznaczonej urny w miejscach do tego wyznaczonych,

Realizowane będą projekty, które zdobędą największą liczbę głosów w każdym z 4 obszarów do wartości 250 000 zł.

Jeżeli zdarzy się tak, że w puli skierowanych do realizacji projektów zostaną rezerwy to będzie z nich realizowany kolejny na liście pod względem uzyskanej ilości punktów, ale taki który mieści się w tej ogólnej wartości. Tak jest w wypadku projektów z I edycji - z pieniędzy które zostały realizowany jest aktualnie projekt, który początkowo nie był skierowany do realizacji. Właśnie dobiegają końca prace przy budowie placu zabaw przy ul. Torowej.