Budżet Obywatelski

W drugiej edycji członkowie Zespołu konsultacyjnego ds Budżetu Obywatelskiego zdecydowali o wprowadzeniu zmian w regulaminie w stosunku do poprzedniej edycji. Spotkania Zespołu odbywały się od kwietnia. podczas spotkań pracowano nad zmianami w regulaminie oraz nad propozycjami działań promocyjnych.

W dniu 7 czerwca uchwała Rady Miejskiej dotycząca przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Kolejnym krokiem formalnym było uszczegółowienie rozwiązań, które pojawią się w tegorocznej edycji. Załączniki oraz wzór wniosku na którym mieszkańcy Radomska zgłoszą swoje pomysły na zmiany w swojej okolicy i mieście znalazły się w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Jarosława Ferenca, które zostało podpisane w dniu 16 czerwca.