Co i kiedy wydarzy się w Budżecie Obywatelskim.

HARMONOGRAM WDRAŻANIA I REALIZACJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA RADOMSKO NA ROK 2017

 • kwiecień – czerwiec 2016r.: Wypracowanie zasad, podstaw prawnych, harmonogramu, form i narzędzi budżetu obywatelskiego w Radomsku
 • Czerwiec – grudzień 2016.: Kampania informacyjno – promocyjna budżetu obywatelskiego
 • 29 sierpnia – 12 września 2016r. (pon. – pon.): Zgłaszanie propozycji zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego
 • 13 września 2015r. (wt.): Podanie do publicznej wiadomości listy zgłoszonych projektów
 • 13 września – 25 października 2016r. (wt. – wt.): Weryfikacja zgłoszonych projektów
 • 28 października 2016r. (pt.): Podanie do publicznej wiadomości listy projektów zweryfikowanych pozytywnie i listy projektów zweryfikowanych negatywnie wraz z uzasadnieniem
 • 04 listopada 2016r. (pt.): Ostateczny termin składania odwołań od wyników weryfikacji
 • 10 listopada 2016r. (czw.): Ostateczny termin wycofania przez projektodawców zgłoszonych projektów
 • 14 listopada 2016r. (pn.): Spotkanie Zespołu Konsultacyjnego zatwierdzające listę projektów poddanych pod głosowanie
 • 15 listopada 2016r. (wt.): Podanie do publicznej wiadomości listy projektów poddanych pod głosowanie
 • 15 listopada – 12 grudnia 2016r.: Kampania promocyjna projektów poddanych pod głosowanie
 • 01 – 12 grudnia 2016r. (czw. – pon.): Głosowanie
 • 16 grudnia 2016r. (pt.): Spotkanie Zespołu Konsultacyjnego – weryfikacja wyników głosowania
 • 19 grudnia 2016r. (wt.): Podanie do publicznej wiadomości wyników głosowania oraz listy rankingowej projektów
 • 20 grudnia 2016r. (śr.): Spotkanie Zespołu Konsultacyjnego – rekomendacje
 • 23 grudnia 2016r. (pt.:) Podanie do publicznej wiadomości listy projektów rekomendowanych do realizacji styczeń 2017r. Spotkanie Zespołu Konsultacyjnego – Zakończenie Ewaluacji Procesu, sporządzenie wniosków
 • 18 stycznia 2017 r:. Gala finałowa – ogłoszenie wyników
 • styczeń – grudzień 2017r.: Realizacja i wdrażanie wybranych projektów
 • kwiecień, lipiec, październik 2017r.: Podanie do publicznej wiadomości informacji o realizacji zadań, wynikach postępowań o udzielenie zamówień publicznych i zmianie listy projektów rekomendowanych do realizacji w 2017 roku