Cześć ich pamięci!

13 kwietnia 2019


Dziś o godzinie 10. miały miejsce uroczystości z okazji Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej przy kaplicy starego cmentarza. Odbyła się msza w intencji ofiar, przemawiał prezydent, złożono kwiaty pod tablicami epitafijnymi. Zimna i deszczowa aura sprzyjała atmosferze zadumy.

Ponad 20 tys. obywateli Rzeczypospolitej, w tym 15 tys. jeńców wojennych - oficerów i policjantów - z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz ponad 7 tys. więźniów aresztowanych w okupowanej przez Związek Radziecki wschodniej części Polski. Zamordowani przez NKWD wiosną 1940 r. w Katyniu, Charkowie i Kalininie, strzałem w tył głowy.

Prezydent w swoim przemówieniu podkreślił jak ważne jest uczczenie pamięci tych ofiar nie tylko ze względu na to, że stanowili oni wówczas elitę polskiego narodu, ale i przede wszystkim przez wzgląd na to, jak długo ukrywana była prawda o tej straszliwej zbrodni.

Galeria