Czytanie prozy Reymonta

27 kwietnia 2017


W związku z przypadającą w 2017 roku 150. rocznicą urodzin Władysława Stanisława Reymonta Rada Miejska w Radomsku, z inicjatywy Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 3, podjęła uchwałę o  ogłoszeniu roku 2017 Rokiem Reymontowskim w Radomsku. Pomysłodawcy zaplanowali szereg imprez, konkursów i przedsięwzięć dla uczczenia postaci oraz twórczości polskiego Noblisty, patrona „Reymontówki na Bugaju”.

CZYTANIE PROZY REYMONTA. Przebieg otwartej imprezy czytelniczej:

1.  Spotkanie  uczestników  przedsięwzięcia  w Miejskiej Bibliotece Publicznej w  Radomsku 27 kwietnia o godz.10.00.
2. Czytanie fragmentów prozy Wł. St. Reymonta przez przedstawicieli władz miasta  Radomska,  lokalnych  mediów,  zaproszonych  gości,  absolwentów „Reymontówki na Bugaju”, uczniów i rodziców  naszej szkoły oraz chętnych radomszczan.
3. Wykonanie pamiątkowych zdjęć przy ekspozycji tematycznej.