Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

13 kwietnia 2016


Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej jest polskim świętem obchodzonym co roku 13 kwietnia.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił je poprzez aklamację 14 listopada 2007 roku a jego przesłaniem jest oddanie hołdu ofiarom zbrodni katyńskiej:

(...)"W hołdzie Ofiarom Zbrodni Katyńskiej oraz dla uczczenia pamięci wszystkich wymordowanych przez NKWD na mocy decyzji naczelnych władz ZSRR z 5 marca 1940 roku, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej."(...)


Dzień Pamięci obchodzony jest w rocznicę opublikowania przez Niemców w 1943r. informacji o odkryciu w Rosji masowych grobów oficerów Wojska Polskiego.

  • Uroczyste obchody rocznicy Zbrodni Katyńskiej rozpoczeły się we wtorek 12 kwietnia w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym nr 5 w Radomsku. Najpierw złożono kwiaty pod rosnącym na dziedzińcu szkoły Dębem Pamięci Ofiar Katynia, następnie zaproszeni goście oraz młodzież obejrzeli część artystyczną w wykonaniu uczniów Publicznego Gimnazjum nr 6 im. Bohaterów Katynia.
  •  13 kwietnia o godz. 10 w Kaplicy na Starym Cmentarzu odprawiona została msza święta w intencji Ofiar Zbrodni Katyńskiej. O godz. 11.45 przy Miejskiej Bibliotece Publicznej nastąpiło złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą porucznika Stefana Zagórowicza. Później przybyli goście mogli uczestniczyć w wykładzie prof. Ireneusza Kamińskiego z Polskiej Akademii Nauk i Ewy Łosińskiej – dziennikarki Tygodnika „Do Rzeczy” pt. „Skarga katyńska - czy warto upominać się o rozliczenie zbrodni z przeszłości”.

 

Galeria