Europejski konkurs

16 marca 2018


V Powiatowy Konkurs Wiedzy o UE "Zjednoczeni w różnorodności" pod patronatem Joanny Skrzydlewskiej - członka zarządu województwa łódzkiego zorganizował Szkolny Klub Europejski "Młodzież dla Europy" z PSP nr 7 w Radomsku.

W konkursie udział wzięło pięcioro uczestników reprezentujących PSP w Kobielach Wielkich oraz PSP nr 2, 4, 7 i 9 w Radomsku. W jury zasiedli: Joanna Skrzydlewska oraz Anna Borek i Wiesława Kurzelewska, nauczyciele - opiekunowie uczestników konkursu (wyłonieni na podstawie losowania spośród wszystkich opiekunów).  

Konkurs miał charakter indywidualny, każdą szkołę reprezentował jeden przedstawiciel. Składał się z pięciu konkurencji.

Wyniki:

1. PSP Kobiele Wielkie (Dagmara Piszczała)

2. PSP nr 7 w Radomsku (reprezentantka SKE Młodzież dla Europy - Maria Łuszczyn)

3. PSP nr 2 (Maja Piotrowska)

4. PSP nr 9 (Miłosz Kowalczyk)

5. PSP nr 4 (Alicja Soczyńska)

Galeria