I Radomszczańska Gala Wolontariatu

5 grudnia 2016


Miejski Dom Kultury w Radomsku w dniu dzisiejszym gościł ludzi, którzy z dobroci serca, a nie dla zysku, potrafią nieść pomoc innym. Odbyła się tam I Radomszczańska Gala Wolontariatu.

Uroczysta gala była doskonałą promocją wolontariatu, ale także okazją do poznania wielu ludzi, którzy każdego dnia niosą pomoc innym, nie widząc korzyści materialnej lecz uśmiech osób obdarowywanych. Aktywność wolontariuszy wpływa znacząco nie tylko na indywidualną osobowość człowieka, ale także jest elementem w kształtowaniu postawy obywatelskiej. Wolontariusz to nie tylko młody człowiek, ale też starsza energiczna osoba, która wzmacnia postawy prospołeczne wśród mieszkańców miasta. Tych właśnie ludzi można było spotkać na I Radomszczańskiej Gali Wolontariatu. Podczas dzisiejszej uroczystości Prezydent Miasta Radomsko Jarosław Ferenc wręczył wraz z organizatorami gali listy pochwalne oraz okolicznościowe statuetki.

Bohaterami dzisiejszej uroczystości byli: Jakub Kacprzak ze Stowarzyszenia "Koniczynka", Roman Walas ZSG nr 4, Piotr Berski, Michał Olszewski, Jakub Pawłowski, Łukasz Barański, Kamil Kazimierczak, Karolina Kurzelewska, Wiktor Całus - wszyscy ze Szkolnego Koła Wolontariatu ZSE-E, Teresa Moszkowicz z RUTW "Wiem Więcej", Halina Kucharska z MOPS, Joanna Śliwakowska z ZSP nr 1, Ewa Molik z ZSG nr 5, Ilona Czubaj ze Stowarzyszenia "Pomagajmy Razem", Sekcja Aktywny Wolontariat RUTW przy SAN, Anna Wojciechowska ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, phm. Piotr Jaworski  ZHP Hufiec Radomsko, Karolina Kukulska z ZSE, Beata Migalska z ZSDiOŚ, Anna Szczerbińska z PCPR, Anna Botor z II LO, Zespół Szkolnego Wolontariatu z ZSG nr 3, Dorota Wolska z MDK, Stefan Zagaj z PCK, Lulia Jeż z ZSG nr 2, Zdzisława Tkacz z Fundacji "Promień Radości" oraz Aleksandra Cebulska z I LO.

Galeria