Urząd Stanu Cywilnego

W menu po prawej stronie znajdują się wszystkie wnioski i formularze dostępne w Urzędzie Stanu Cywilengo w Radomsku.

Do każdego dokumentu dołączona jest karta informacyjna, w której wyjaśniona jest dana procedura.

Proszę przed wypełnieniem wniosku zapoznać się z kartą informacyjną i postępować zgodnie ze wskazówkami.

 

URZĄD STANU CYWILNEGO W RADOMSKU UPRZEJMIE INFORMUJE,

IŻ W DNIU 17 LISTOPADa 2018 ROKU SPRAWY DOTYCZĄCE ZGONÓW ZAŁATWIANE BĘDĄ

                                                                                                 W GODZINACH 11.00-12.00

Informujemy, że 24 grudnia 2018 roku (poniedziałek - Wigilia Bożego Narodzenia) Urząd Stanu Cywilnego w RadomskU będzie nieczynny. Jednocześnie powiadamiamy, że dniem pracy Urzędu będzie 8 grudnia 2018 r. (sobota) w godz. 7:30 - 15:30.