Kluby Abstynenckie

Klub Abstynencki Można Inaczej

Klub Abstynencki MOŻNA INACZEJ

ul. Wyszyńskiego 27

tel. 696 818 045, 692 699 046

Email: moznainaczej@wp.pl

Prezes: Andrzej Łyczkowski

Klub jest czynny: poniedziałek, wtorek, środa: w godz. 12:00- 20:00, czwartek: w godz. 8:00-16:00

Klub realizuje program profilaktyki uzależnień i ochrony zdrowia pt. „Rodzina razem ku trzeźwemu życiu”; organizuje wyjazdy integracyjne, wieczory poetyckie, terapie, bale abstynenckie. Członkowie Klubu opowiadają się za zdrowym trybem życia, kulturą fizyczną i społeczną, pomocą społeczną osobom uzależnionym i ich rodziną.

Klub Wzajemnej Pomocy SZANSA

Klub Wzajemnej Pomocy - SZANSA

ul. Jagiellońska 16

tel. (44) 683 20 81

Email: akwpszansa@wp.pl

Prezes Klubu: Anna Kopeć

Klub jest czynny : poniedziałek, środa, piątek, niedziela– w godzinach 17:00 -20:00

Klub organizuje:

- spotkania integracyjno – okolicznościowe,

- cykliczne spotkania członków klubu,

- profilaktykę poprzez sport,

- maratony terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych.