Komunikat Zespołu ds Budżetu Obywatelskiego

15 września 2016


bo man_cover photo.jpg

W związku z zakończeniem przez zespół ds Budżetu Obywatelskiego w Radomsku procedury weryfikacji formalnej złożonych przez mieszkańców Radomska w 2 Edycji wniosków – projektów informuje :

Projekty po pozytywnej ocenie formalnej

Projekty wymagające uzupełnienia