Konkurs Plastyczny „Kiedy czujkę zamontujesz, swoje życie uratujesz”

23 października 2017


Organizatorem Konkursu Plastycznego dla dzieci jest Miasto Radomsko we współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku.

Celem konkursu jest przede wszystkim poszerzenie wiedzy o bezpieczeństwie, upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach jakie niesie ze sobą tlenek węgla wśród najmłodszych mieszkańców miasta oraz promowanie działań związanych z ochroną życia i zdrowia. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody oraz dyplomy.

Konkurs adresowany jest do dzieci, w tym do uczniów i wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, świetlic terapeutycznych oraz oddziałów integracyjnych. Uczestnicy w chwili przystąpienia do konkursu nie mogą mieć ukończonego (w zależności od kategorii) 10 lub 11 roku życia. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę konkursową.

Dopuszczalna technika wykonania prac konkursowych to: rysunek, grafika, malarstwo, kolaż, komiks, techniki mieszane. Nie będą uwzględniane prace na szkle, kompozycje przestrzenne, rzeźby, prace z użyciem produktów spożywczych (kasze, makarony, ryż itp.) oraz plasteliny. Dopuszczalny format prac konkursowych to A4 i A3.

Prace konkursowe należy przesłać na adres: Wydział Bezpieczeństwa i Porządku Urzędu Miasta w Radomsku, ul. Reymonta 51, 97-500 Radomsko, z dopiskiem “Konkurs plastyczny” do 24 listopada 2017 r. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w grudniu na stronie www.radomsko.pl.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest w tym miejscu.