Konsultacje w sprawie spisu

3 stycznia 2017


Konsultacje społeczne dotyczące zakresu informacji, które będą zbierane w przyszłym spisie powszechnym.

W 2021 roku odbędzie się kolejna edycja Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. Chcąc przygotować się do realizacji tego ważnego zadania, Główny Urząd Statystyczny przeprowadza konsultacje społeczne dotyczące zakresu informacji, które będą zbierane w przyszłym spisie powszechnym. Udział w konsultacjach jest niezwykle istotny, ponieważ zebrane opinie pomogą w zaprojektowaniu badania tak, aby jego wyniki w jak największym stopniu odpowiedziały na zgłaszane potrzeby.

Udział w konsultacjach polega na wypełnieniu kwestionariusza online, dostępnego na stronie internetowej GUS http://konsultacje-spis-2021.stat.gov.pl oraz urzędów statystycznych.

Ankietę można wypełniać do 16 stycznia 2017 r.

Przed przystąpieniem do wypełnienia ankiety interaktywnej można zapoznać ze wszystkimi pytaniami