Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Fundacja Inicjatyw Kulturalnych

ul. Przedborska 2

tel. 502 073 088

Prezes: Jacek Łęski

Fundacja została założona w 1991 roku. Zajmuje się realizacją różnorodnych inicjatyw kulturalnych, edukacyjnych i społecznych. Wspiera dzieci i młodzież uzdolnioną artystycznie poprzez fundowanie stypendiów artystycznych. Ponadto organizuje wystawy, koncerty i spotkania oraz prowadzi działalność wydawniczą.

email: fundacja@fik.com.pl

www: www.fik.com.pl

Numer KRS: 000004325

Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana

ul. Targowa 12b 6

(044) 683 44 32, 783 467 955

Prezes: Tadeusz Olczyk

Stowarzyszenie jest organizacją formacyjno-edukacyjną katolików świeckich. Najważniejsze cele stowarzyszenia to:

  1. Ochrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci i godności człowieka, małżeństwa i rodziny oraz troska o duchowe, moralne i materialne środowisko ich życia.
  2. Przygotowanie katolików świeckich do aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu kościoła, wspólnotach lokalnych, samorządowych i państwowych.
  3. Kształtowanie, promowanie i upowszechnianie chrześcijańskich, patriotycznych, demokratycznych i obywatelskich postaw.                                                               Działania realizowane przez stowarzyszenie w ubiegłym roku i w latach poprzednich to: XI Radomszczańskie Dni Rodziny i Dni Kultury Chrześcijańskiej.

email: DKtadek@interia.pl

www: http://lodzki.civitaschristiana.pl


Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Radomsku

ul. Narutowicza 1

97-500 Radomsko

tel. 609 579 374

Prezes Oddziału: dr Tomasz Nowak

Oddział zrzesza pasjonatów historii. Podstawowym celem organizacji jest popularyzacja historii, zwłaszcza historii regionu radomszczańskiego poprzez organizowanie odczytów i wydawanie publikacji książkowych.

www: http://www.pthradomsko.org

e-mail: pthradomsko@wp.pl

Numer KRS: 0000100740

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Odział im. leszka czarnego w radomsku

ul. Brzeźnicka 5 (budynek Miejskiego Domu Kultury)

adres do korespondencji: ul. Starowiejska 23 m. 16

Prezes: Marek Suchan

tel. 44 683 52 55

 Numer KRS: 0000113184

Stowarzyszenie realizuje cele statutowe Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego polegające na upowszechnianiu numizmatyki i kolekcjonerstwa poprzez pokazy, wystawy, publikacje, odczyty, sesje popularnonaukowe czy organizację Szkolnych Konkursów Numizmatycznych „Grosik”.

Radomszczański Klub Kolekcjonerów

ul. L. Czarnego 14/70

97-500 Radomsko

Radomszczański Klub Kolekcjonerów działa przy Miejskim Domu Kultury w Radomsku od 1983 roku (jako oficjalna datę przyjęto 11 listopada 1983 rok). Radomszczański Klub Kolekcjonera jest członkiem Polskiej Federacji Organizacji Kolekcjonerskich z siedzibą w Krakowie od 1999 roku.

Stowarzyszenie Literackie PONAD

tel. 692 342 096

Prezes:Edmunda Bodanka

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w 2008 roku. Zajmuje się kształtowaniem wizerunku poetyckiego poprzez uczestnictwo w warsztatach poetyckich, organizowanie spotkań, uroczystości okolicznościowych oraz uczestnictwo w wydarzeniach w inicjowanych przez Powiat Radomszczański i Miasto Radomsko. Członkowie stowarzyszenie wydają publikacje autorskich wierszy o różnorodnej tematyce. Stowarzyszenie literackie „Ponad” corocznie organizuje wydarzenie skupiające poetów z całej Polski - „Noc poezji i Muzyki”.

Cykliczne spotkania członków stowarzyszenia odbywają się raz w miesiącu – w poniedziałki o godz. 17.00 w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej.

 

Stowarzyszenie Teatr ŹRÓDŁO

ul. Brzeźnicka 5

97-500 Radomsko

Prezes Zarządu: Danuta Zawadzka

Teatr Źródło organizuje spektakle teatralne oraz interdyscyplinarne przedsięwzięcia artystyczne. Upowszechnia historyczny i współczesny dorobek kultury teatralnej narodowej i światowej. Współpracuje z państwowymi, samorządowymi oraz społecznymi jednostkami organizacyjnymi.

Stowarzyszenie Muzyki Chóralnej CANTABILE - Chór Canatbile

ul. Gazowa 26/ 2

97-500 Radomsko

Próby w poniedziałki i czwartki: Zespół Szkolno – Gimnazjalny nr 2 w Radomsku (sala 34), ul. Piłsudskiego 22, 97-500 Radomsko

Prezes Zarządu - Jolanta Dłubak, tel. 511 423 656

Fanpage FB: http://www.facebook.com/muzykachoralna

www: http://www.chorcantabile.pl

e-mail: chor.cantabile@poczta.onet.pl

Stowarzyszenie Ziemi Radomszczańskiej "Regina"

ul. Św. Jadwigi Królowej 93

97-500 Radomsko

tel. (44) 683 92 58

Prezes: Andrzej Kucharski

Organizacja jest stowarzyszeniem działającym na zasadzie „non profit”. Odznaczona Medalem Miasta Radomsko. Najważniejszym osiągnięciem stowarzyszenia jest oddanie społeczeństwu miasta pomnika odlanego z brązu patronki świętej Jadwigi Królowej.

email: andrzej.kucharski@vp.pl

Towarzystwo Fotograficzne im. E. Osterloffa

ul. Brzeźnicka 5

Prezes: Cezariusz Belica

Celem stowarzyszenia jest rozwijanie wśród swych członków umiejętności, wiedzy i sztuki fotograficznej oraz popularyzacja fotografii we wszystkich jej dziedzinach, a także ukazywanie poprzez sztukę fotograficzną piękna natury i krajobrazu z uwzględnieniem zagadnień ekologii i ochrony środowiska. Towarzystwo swoje cele realizuje poprzez: współpracę z władzami, stowarzyszeniami, klubami i kołami fotograficznymi, organizację odczytów, zebrań, plenerów, wystaw, rozwijanie przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie kultury poprzez fotografię artystyczną itp.

email: osterloff.radomsko@op.pl

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami O/Radomsko

ul. Jagiellońska 21/ 20

97-500 Radomsko

tel. 794 587 497

e-mail: jacekkasz@o2..pl

Numer KRS: 0000381866

Przewodnicząca: Zofia Gzik

www: http://www.zabytki-tonz.pl/radomsko.html

Głównym celem towarzystwa jest ochrona i konserwacja zabytków, krzewienie wiedzy i upamiętnienie postaci zasłużonych dla Miasta Radomska. Działania skupiają się przede wszystkim na organizacji corocznej kwesty (w dniu 1 listopada) przeznaczonej na renowację zabytkowych nagrobków na radomszczańskim Starym Cmentarzu,       a także trwałej współpracy z młodzieżą i radomszczańskimi harcerzami. Spotkania członków towarzystwa odbywają się w każdy wtorek o godz. 18.00 w lokalu przy Jagiellońskiej 21 m. 20.

Towarzystwo Patriotyczne

ul. Reymonta 22 (adres do korespondencji ul. Jagiellońska 17/15)

97-500 Radomsko

tel. 509 225 234, 509 350 263

Przewodniczący: Tadeusz Dudkiewicz

„Dla upamiętniania i utrwalania pamięci o bohaterstwie i gehennie Polskiego Narodu, Jego bohaterach znanych i nieznanych, Polkach i Polakach wykuwających swoim codziennym godnym, patriotycznym życiem dowody swojej niezmiennej miłości do Ojczyzny i poszanowania nieprzemijających wartości chrześcijańskich, a także dla kształtowania i kształcenia współczesnych i przyszłych postaw patriotycznych – tworzy się Towarzystwo Patriotyczne.” (Statut – Preambuła)

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w radomsku

ul. Narutowicza 1

97-500 Radomsko

e-mail: filarkropka@op.pl

strona internetowa: www.muzeum.radomsko.pl

Przewodnicząca zarządu: Krystyna Filarowska

Celem i zadaniem towarzystwa jest popularyzowanie wśród społeczeństwa, a zwłaszcza mieszkańców miasta i przyległych terenów zbiorów Muzeum Regionalnego im. S. Sankowskiego w Radomsku oraz jego działalności naukowej, oświatowej i artystycznej. Ścisła współpraca z Muzeum w zakresie gromadzenia i konserwacji zbiorów oraz pomoc w realizacji działań naukowo-badawczych, popularyzatorskich i wydawniczych. Spotkania członków towarzystwa odbywają się dwa razy w miesiącu, w środy o godz. 16.30 w siedzibie Muzeum Regionalnego im. S. Sankowskiego w Radomsku przy ul. Narutowicza 1.

Towarzystwo Śpiewacze im. St. Moniuszki

ul. Brzeźnicka 5

tel. 501 448 880

Prezes: Danuta Horoszkiewicz

Towarzystwo Śpiewacze im. Stanisława Moniuszki w Radomsku jest jednym z najdłużej działających amatorskich zespołów muzycznych na terenie województwa łódzkiego.

email: moniuszkowcy1@wp.pl

www: http://www.towarzystwo-spiewacze.pl

 

Fundacja foto POZYTYW

tel. 571 206 478

e-mail: biurofotopozytyw@gmail.com

Numer KRS: 0000698564

Prezes: Marcin Kwarta

 Fundacja została zarejestrowana w dniu 10 października 2017 r. Jej głównym celem jest rozwój fotografii artystycznej (fotografiki), technik szlachetnych w fotografii, w szczególności fotografii dokumentalnej i reportażowej. Ponadto inicjowanie i wspieranie działań skupiających się na edukacji kulturalnej związanej w szczególności ze sztuką fotograficzną.

Spotkania członków Fundacji odbywają się cyklicznie w każdy II i IV czwartek miesiąca o godz. 18.00.