Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Fundacja Inicjatyw Kulturalnych

ul. Przedborska 2

(044) 738 11 80, (044) 738 11 81

Prezes: Jacek Łęski

Fundacja wspiera wiele inicjatyw kulturalnych, prowadzi działalność wydawniczą. Jest również fundatorem stypendiów dla uzdolnionej artystycznie młodzieży. Na swoim koncie ma kilka zrealizowanych programów edukacyjnych (PHARE), szereg wystaw artystycznych, koncertów i festiwali. W 2002 r. FIK nominowana do ogólnopolskiej nagrody "Totus". W 2011 roku Fundacja realizuje, przy wsparciu finansowym z budżetu miasta Radomsko w wysokości 10 000 zł., zadanie publiczne pt. „Wyjazdy wakacyjne dzieci i młodzieży”

email: fundacja@fik.com.pl

www: www.fik.com.pl

Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana

ul. Targowa 12b 6

(044) 683 44 32, 783 467 955

Prezes: Tadeusz Olczyk

Stowarzyszenie jest organizacją formacyjno-edukacyjną katolików świeckich. Najważniejsze cele stowarzyszenia to:

  1. Ochrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci i godności człowieka, małżeństwa i rodziny oraz troska o duchowe, moralne i materialne środowisko ich życia.
  2. Przygotowanie katolików świeckich do aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu kościoła, wspólnotach lokalnych, samorządowych i państwowych.
  3. Kształtowanie, promowanie i upowszechnianie chrześcijańskich, patriotycznych, demokratycznych i obywatelskich postaw.

Działania realizowane przez stowarzyszenie w ubiegłym roku i w latach poprzednich to: XI Radomszczańskie Dni Rodziny i Dni Kultury Chrześcijańskiej.

email: DKtadek@interia.pl

www: http://lodzki.civitaschristiana.pl


Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Radomsku

ul. Narutowicza 1

97-500 Radomsko

tel.  609 579 374, 530 145 743 

Prezes Oddziału: Tomasz Nowak

Oddział zrzesza pasjonatów historii. Za swój podstawowy cel uznaje popularyzowanie historii, zwłaszcza historii regionalnej Radomska i powiatu radomszczańskiego w jego historycznych granicach.

www: http://www.pthradomsko.org

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne O/Radomsko

ul. Brzeźnicka 5

97-500 Radomsko

Prezes: Marek Suchan

V-ce Prezes:Józef Medwid

PTN Oddział im. L. Czarnego w Radomsku organizuje i przeprowadza sesje popularnonaukowe, wystawy i prelekcje oraz prowadzi działaność wydawniczą. W 2015r. wydano ksiązkę pt. "Ciekawostki numizmatyczne" autorstwa Józefa Medwida.

Od kliku już lat, Towarzystwo organizuje co roku Szkolny Konkurs Numizmatyczny "Grosik".

Radomszczański Klub Kolekcjonerów

ul. L. Czarnego 14/70

97-500 Radomsko

Radomszczański Klub Kolekcjonerów działa przy Miejskim Domu Kultury w Radomsku od 1983 roku (jako oficjalna datę przyjęto 11 listopada 1983 rok). Radomszczański Klub Kolekcjonera jest członkiem Polskiej Federacji Organizacji Kolekcjonerskich z siedzibą w Krakowie od 1999 roku.

Stowarzyszenie Literackie PONAD

ul. Piastowska 6/ 62

tel. 692 342 096

Prezes: Edmunda Bodanka

Spotkania członków Stowarzyszenia i sympatyków odbywają się cyklicznie co dwa tygodnie w poniedziałek o godz. 17:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomsku, ul. Narutowicza 4 lub w innych uzgodnionych terminach.

Stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju nieprofesjonalnej twórczości literackiej.

Stowarzyszenie Miejski Teatr ŹRÓDŁO

ul. Brzeźnicka 5

97-500 Radomsko

Prezes Zarządu: Danuta Zawadzka

Miejski Teatr Źródło organizuje spektakle teatralne oraz interdyscyplinarne przedsięwzięcia artystyczne. Upowszechnia historyczny i współczesny dorobek kultury teatralnej narodowej i światowej. Współpracuje z państwowymi, samorządowymi oraz społecznymi jednostkami organizacyjnymi.

Stowarzyszenie Muzyki Chóralnej CANTABILE - Chór Canatbile

ul. Gazowa 26/ 2

97-500 Radomsko

Próby w poniedziałki i czwartki: Zespół Szkolno – Gimnazjalny nr 2 w Radomsku (sala 34), ul. Piłsudskiego 22, 97-500 Radomsko

Prezes Zarządu - Jolanta Dłubak, tel. 511 423 656

Fanpage FB: http://www.facebook.com/muzykachoralna

www: http://www.chorcantabile.pl

e-mail: chor.cantabile@poczta.onet.pl

Stowarzyszenie Ziemi Radomszczańskiej "Regina"

ul. Św. Jadwigi Królowej 93

97-500 Radomsko

tel. (44) 683 92 58

Prezes: Andrzej Kucharski

Organizacja jest stowarzyszeniem działającym na zasadzie „non profit”. Odznaczona Medalem Miasta Radomsko. Najważniejszym osiągnięciem stowarzyszenia jest oddanie społeczeństwu miasta pomnika odlanego z brązu patronki świętej Jadwigi Królowej.

email: andrzej.kucharski@vp.pl

Towarzystwo Fotograficzne im. E. Osterloffa

ul. Brzeźnicka 5

Prezes: Cezariusz Belica

Celem stowarzyszenia jest rozwijanie wśród swych członków umiejętności, wiedzy i sztuki fotograficznej oraz popularyzacja fotografii we wszystkich jej dziedzinach, a także ukazywanie poprzez sztukę fotograficzną piękna natury i krajobrazu z uwzględnieniem zagadnień ekologii i ochrony środowiska. Towarzystwo swoje cele realizuje poprzez: współpracę z władzami, stowarzyszeniami, klubami i kołami fotograficznymi, organizację odczytów, zebrań, plenerów, wystaw, rozwijanie przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie kultury poprzez fotografię artystyczną itp.

email: osterloff.radomsko@op.pl

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami O/Radomsko

ul. Jagiellońska 21/ 20

97-500 Radomsko

(44) 683 65 95

Przewodnicząca: Zofia Gzik

www: http://www.zabytki-tonz.pl/radomsko.html

Towarzystwo Patriotyczne

ul. Reymonta 22 (adres do korespondencji ul. Jagiellońska 17/15)

97-500 Radomsko

tel. 509 225 234, 509 350 263

Przewodniczący: Tadeusz Dudkiewicz

„Dla upamiętniania i utrwalania pamięci o bohaterstwie i gehennie Polskiego Narodu, Jego bohaterach znanych i nieznanych, Polkach i Polakach wykuwających swoim codziennym godnym, patriotycznym życiem dowody swojej niezmiennej miłości do Ojczyzny i poszanowania nieprzemijających wartości chrześcijańskich, a także dla kształtowania i kształcenia współczesnych i przyszłych postaw patriotycznych – tworzy się Towarzystwo Patriotyczne.” (Statut – Preambuła)

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum

ul. Narutowicza 1

97-500 Radomsko

tel. (44) 683 56 51

Przewodnicząca zarządu: Krystyna Filarowska

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w Radomsku jest organizacją społeczną o charakterze kulturalno – oświatowym. W swoich szeregach skupia miłośników i sympatyków Muzeum Regionalnego w Radomsku.

email: muzeum@radomsko.pl

Towarzystwo Śpiewacze im. St. Moniuszki

ul. Brzeźnicka 5

tel. 501 448 880

Prezes: Danuta Horoszkiewicz

Towarzystwo Śpiewacze im. Stanisława Moniuszki w Radomsku jest jednym z najdłużej działających amatorskich zespołów muzycznych na terenie województwa łódzkiego.

email: moniuszkowcy1@wp.pl

www: http://www.towarzystwo-spiewacze.pl