Ławeczka Reymonta na Reymonta - zarekomendowane projekty

6 lutego 2018


Miasto Radomsko w październiku 2017 roku ogłosiło otwarty konkurs ph. „Ławeczka Reymonta na Reymonta”. W poniedziałek 12 lutego rozpocznie się głosowanie.

Głównymi założeniami konkursu są: upamiętnienie postaci wybitnego pisarza W.S. Reymonta i jego twórczości, uatrakcyjnienie wyglądu ul. Reymonta w Radomsku i zachęcenie do współtworzenia przestrzeni miejskiej.

Na konkurs nadesłano 6 projektów - z Radomska, Bytomia, Zakopanego, Świdnicy, Chrzanowa, Piwnicznej Zdrój. W poniedziałek 5 lutego komisja konkursowa dokonała oceny formalnej złożonych projektów czy spełniają kryteria konkursowe określone w regulaminie.
Jury zarekomendowało do poddania pod głosowanie mieszkańców projekty konkursowe zgłoszone przez Aleksandra Mazija ze Świdnicy oraz Gabrielę Rusek z Chrzanowa.

W dniach 12-19 lutego 2018 roku odbędzie elektroniczne głosowanie poprzez stronę internetową www.radomsko.pl, gdzie zostanie utworzona specjalna zakładka.  Wybrany przez mieszkańców - większością głosów - projekt ławeczki zostanie zrealizowany i zamontowany na ulicy Reymonta w pobliżu Domu Rzemiosła.

PROJEKT A

Autor projektu: Aleksander Mazij ze Świdnicy

Autor tak opisuje swój projekt:
Postać pisarza siedząca – skierowana ku przeciwległemu końcowi ławki w celu interakcji z użytkownikami (turystami). Pisarz trzyma w prawej ręce ksiażkę, którą "czyta odwiedzającemu użytkownikowi". W celu powiększenia interakcji rzeźby z użytkownikami postać pisarza opiera prawą rekę wzdłuż górnej krawędzi oparcia ławki "obejmując" osoby siedzące na niej.

Rzeźba zostanie wykonana z brązu, natomiast ławka na której siedzi pisarz będzie stalowa.

 

 

Projekt A1

 

Projekt A2

PROJEKT B

Autor projektu: Gabriela Rusek z Chrzanowa

Autorka tak opisuje swój projekt:
Na siedzisko ławki składają się zamknięte tomy połączone grzbietami i brzegami, nogi podpierające siedzisko mają przypominać kształtem częściowo rozchylone książki. Postać Władysława Stanisława Reymonta znajduje się po lewej stronie ławki. Postać opiera się prawym łokciem na stosie książek trzymając w prawej ręce pióro. Po prawej stronie od postaci znajduje się podpis z nazwiskiem i inicjałami autora jakimi zwykł się podpisywać. Podpis wzorowany jest na autografie Reymonta.

Postać pisarza i ławka wykonane będą z brązu odlewniczego.

Projekt B1

Projekt B2