MAŁE GRANTY MDK przyznane

6 marca 2018


Są już wyniki trzeciej edycji konkursu MAŁE GRANTY MDK na wsparcie autorskich projektów kulturalnych dla mieszkańców Radomska poprzez sfinansowanie kosztów przedsięwzięć kulturalnych.

W otwartym konkursie MAŁE GRANTY MDK mogli uczestniczyć pełnoletni mieszkańcy Radomska, zarówno indywidualnie jak i w grupach nieformalnych, którzy zamierzali realizować autorskie projekty kulturalne na rzecz mieszkańców Radomska. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu wynosiła 3.000 zł. Termin składania wniosków upłynął 28.02.2018 r. o godz. 16.00. Na konkurs wpłynęło 12 wniosków.

I marca br. Komisja Konkursowa zapoznała się ze wszystkimi wnioskami i dokonała ich oceny formalnej oraz merytorycznej,
a następnie wyłoniła do realizacji następujące projekty:

1. „Wieczorek Radomskowski II” - 114 punktów
Benficjent:  Dorota Chmielewska, Justyna Drozdek
2. „Plecak pełen kultury” -  114 punktów
Beneficjent: Marta Gałwiaczek
3. „MDK –Muzyczne Dokonania Kulturalne” -  106 punktów
Beneficjent: Grażyna Śliwakowska
4. „Radomsko na 100-lecie niepodległości Polski – warsztaty akwarel, plener malarski i wystawa” - 106 punktów
Beneficjent: Iga Borowiecka-Grzywacz
5. „Stare pieśni patriotyczne i kościelne we współczesnych aranżacjach” - 104 punkty
Beneficjent: Kinga Kabzińska

Wszystkim wnioskodawcom dziękujemy za udział w konkursie.