Nadzwyczajna XLII Sesja Rady Miejskiej

23 sierpnia 2017


Uprzejmie zapraszam na
XLII Sesję Rady Miejskiej w Radomsku,
zwołaną w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym, która odbędzie się w dniu
25 sierpnia 2017 roku o godz. 13:30
w sali 104 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomsko.
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Radomsko na rok 2017.
4. Zamknięcie XLII Sesji Rady Miejskiej w Radomsku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Łukasz Więcek