Nowy schemat organizacyjny urzędu miasta - konferencja

28 lipca 2016


Prezydent Jarosław Ferenc spotkał się dziś z dziennikarzami, aby porozmawiać na temat bieżących spraw.

Tematem przewodnim konferencji było uzasadnienie wdrożenia nowego schematu organizacyjnego urzędu miasta oraz zmian personalnych, jakie się z tym wiążą. W skutek reorganizacji utworzone zostały nowe wydziały, dzięki którym praca w magistracie ma odbywać się sprawniej niż dotychczas.

Pełniących obowiązki naczelników wybrano spośród długoletnich pracowników urzędu.

Wraz z wejściem w życie nowego regulaminu powstały cztery nowe wydziały:

Wydział Gospodarki Gruntami i Nadzoru Właścicielskiego – jego zadaniem jest, m.in. sprawowanie nadzoru nad spółkami miejskimi. Pełniącym obowiązki naczelnika tego wydziału został Michał Chodkowski.

Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej – zastąpi Wydział Planowania, i Realizacji Infrastruktury Miejskiej. Zarządzaniem pracy wydziału będzie zajmował się Tadeusz Chejduk.

Wydział Edukacji i Kultury – odpowiedzialny będzie za sprawy związane z edukacją, kulturą oraz koordynacją współpracy pomiędzy jednostkami oświaty a placówkami kultury. Pełniącą obowiązki naczelnika została Wioletta Marcinkowska.

Wydział Informacji i Promocji – do tej pory działy promocji i informacji znajdowały się w dwóch różnych jednostkach. Od teraz ich praca będzie koordynowana przez jeden wydział, którym zarządzać będzie Paulina Grabowska.

 

Schemat organizacyjny Urzędu Miasta Radomska

Galeria