Nowy wzór wniosku o dotację dla klubów sportowych

2 września 2019


Dnia 29 sierpnia 2019 roku weszła w życie UCHWAŁA Nr VIII/102/19 RADY MIEJSKIEJ W RADOMSKU z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta Radomska.

W związku z tym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Radomska w zakładce „organizacje pozarządowe/formularze do wykorzystania” został zamieszczony nowy wzór „wniosku o przyznanie dotacji dla klubu sportowego na realizację przedsięwzięcia w zakresie sportu”.

Kluby sportowe, które będą ubiegać się o przyznanie dotacji na 2020 rok są zobowiązane do składania wniosku na nowym formularzu do dnia 31 października 2019 roku.

Nowy formularz dostępny jest w tym miejscu.