OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

17 listopada 2016


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.) Prezydent Miasta Radomska zawiadamia, że postanowieniem znak: TRM.6733.48.2016.JK z dnia 14.11.2016r. na wniosek Parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa zostało zawieszone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie cmentarza na działkach nr ew. 118, 120, 121 i 123 obręb 12 położonych przy ulicy Piaskowej w Radomsku.