OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

8 września 2016


OBWIESZCZENIEPREZYDENTA MIASTA RADOMSKA    Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778) w dniu 31.08.2016r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy gazociągu na działkach nr ew. 28, 47/2, 51 i 52/1 obręb 31 położonych przy ulicy Owocowej w Radomsku.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Rozwoju Miasta).