Odprawa roczna w Komendzie Powiatowej Policji w Radomsku

17 stycznia 2018


Dziś w Komendzie Powiatowej Policji odbyło się odprawa roczna z udziałem jej kierownictwa, zastępcy komendanta wojewódzkiego policji w Łodzi Jarosława Rybki oraz przedstawicieli instytucji, na co dzień współpracujących z radomszczańską policją.

Odprawa ma na celu podsumowanie rocznej pracy mundurowych oraz funkcjonowania Komendy Policji w Radomsku. Rolą odprawy rocznej jest także sprawozdanie ze współpracy z instytucjami  m.in. prokuraturą, sądem, strażą pożarną, urzędem miasta i starostwem. Na początku przedstawiono dane statystyczne i zagadnienia związane z wykrywalnością różnego rodzaju przestępstw. Potem omówione zostały zagadnienia związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, co się na nie składa i w jaki sposób działają policjanci, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom naszego powiatu. Podczas spotkania podsumowano także współpracę z prokuraturą i sądem, która polega na bieżącym przekazywaniu informacji oraz wytycznych do pracy funkcjonariuszy.  Współdziałanie ze strażą pożarną dotyczy głownie zdarzeń w ruchu drogowym.

Odprawa roczna to nie tylko podsumowanie roku przez Komendanta Powiatowego Policji, ale również podsumowanie i ocena działalności Komendy przez Komendanta Wojewódzkiego jako organu nadzorującego.

Jeśli chodzi o współpracę z Miastem Radomskiem to zbilansowane zostały wspólne działania na rzecz bezpieczeństwa radomszczan. Jest to przede wszystkim praca patroli ponadnormatywnych. W ubiegłym roku w ramach podpisanego porozumienia policjanci zrealizowali 1361 ośmiogodzinnych służb ponadnormatywnych. Podczas tych służb mundurowi przeprowadzili ponad 2000 interwencji i ujawnili 1755 wykroczeń oraz zatrzymali 28 sprawców przestępstw. Funkcjonariusze najczęściej przywołują do właściwego zachowania osoby naruszające ład i porządek publiczny, doprowadzają osoby nietrzeźwe czy bezdomne do placówek i ośrodków pomocowych. Ponadto miasto finansuje 5 etatów dzielnicowych, którzy współpracują z Wydziałem Bezpieczeństwa i Porządku. W ubiegłym roku miasto wspólnie z KPP w Radomsku przeprowadziło także kilka akcji „Trzeźwo do celu” czy akcję pn. „Edward”,  polegającą na wręczaniu kamizelek i elementów odblaskowych niechronionym uczestnikom ruchu.

W celu dalszej pozytywnej współpracy przy prowadzeniu wspólnych kampanii profilaktycznych skierowanych m.in, do kierowców prezydent Radomska Jarosław Ferenc przekazał komendantowi policji alkomat bezkontaktowy.

Odprawa roczna pozwala nie tylko podsumować działania podjęte w minionym roku, ale także ocenić jakie działania były skuteczne, a co należy jeszcze poprawić.

Galeria